Ga naar inhoud
banner gezin.png FeaxMakkelijkNavigeren.jpg FeaxVermogenVerdientBesteZorgen.jpg

Wat doet Feax?

 

Luisteren en analyseren 

Feax gaat echt te werk als architecten. Er wordt steeds vertrokken van een audit van het volledige roerend vermogen van de cliënt. Daarbij wordt rekening gehouden met het vermogen dat is ingebracht in vennootschappen alsook het persoonlijk en familiale vermogen. Vervolgens wordt er een behoefte- en wensenonderzoek gedaan. Welke levensstandaard wil men blijven volhouden ? Welk vermogen wil en kan men doorgeven aan kinderen, op welke manier en wanneer ? Wat zijn de grote dromen en plannen ? Deze doelstellingen zijn zeer persoonlijk en vergen voldoende gesprekken alvorens een goed beeld te vormen. Al deze elementen samen vormen de basis voor de volgende stap, de opmaak van een doordachte beleggingsstrategie.

Strategie bepalen

Er wordt een transparant overzicht gemaakt waarin alle bestaande beleggingen worden geïnventariseerd. Vergelijk het met een plan van een bouwkundig architect. In één oogopslag wordt het totaalvermogen zichtbaar gemaakt. De spreiding per risicoklasse en beheerder wordt in kaart gebracht.  Daarna volgt een eerlijke maar kritische analyse. Hierbij wordt geëvalueerd in welke mate de bestaande beleggingen bijdragen tot het realiseren van de door de cliënt vooropgestelde doelstellingen. Elke belegging wordt beoordeeld op haar eigen merite én op de wenselijkheid binnen het totale pakket.  Waar nodig wordt er bijgestuurd en worden voorstellen tot optimalisatie met de cliënt besproken.

 

Invullen

Voor de invulling van het vermogensplan wordt er zoveel mogelijk vertrokken van de reeds aanwezige beleggingen. Vergelijk dit met het werk van een architect tijdens een verbouwing. Er wordt zoveel mogelijk van de bestaande situatie behouden om zo onnodige kosten uit te sluiten. Zoals het hoort wordt steeds begonnen met het maken van een stevige fundering. Er wordt een defensieve basis uitgebouwd met fiscaalvriendelijke formules en andere gewaarborgde beleggingsvormen. Het dak bestaat uit meer prestatiegerichte beheerders. Bij de invulling speelt de ongebondenheid ten volle. Voor elke verdieping en elke kamer wordt gezocht naar de beste invulling, de kersen op de taart. Daarin verschilt Feax van private bankers of vermogensbeheerders. Er is geen binding met slechts één financiële instelling of haar producten. Zoals een architect niet zelf de muren metst, heeft Feax geen eigen beleggingen en wordt er steeds rechtstreeks samengewerkt met solvabele en gekende partners. Feax kent de markt van de beleggingsproducten zeer goed en adviseert cliënten om enkel die formules te nemen die precies voldoen aan de noden van de portefeuille. De ideale mix is afhankelijk van de eigen doelstellingen en het profiel van de cliënt. De architect stelt zijn expertise en ervaring ter beschikking en toont de verschillende mogelijkheden. Finaal zit de cliënt aan het stuur en neemt dan zelf de beslissing.

Pro-actief opvolgen

De beleggingsstrategie wordt uitgewerkt in een transparant, begrijpelijk en zo eenvoudig mogelijk overzicht. Dit wordt enkele malen per jaar met de cliënt overlopen en zo nodig bijgestuurd. Elk jaar wordt een grondige analyse gedaan en de paramaters worden aangepast aan de werkelijke situatie. Op deze wijze wordt er gestreefd naar een optimale vermogensopbouw. De ideale situatie verschilt voor elk van onze cliënten. Daarom wordt maatwerk geleverd en dit weerspiegelt zich ook in de interne organisatie. Elk van de vermogensarchitecten werkt voor een zeer beperkt aantal cliënten. Zo kan er echt toegevoegde waarde geboden worden. Een langetermijnstrategie wordt opgebouwd en deze wordt op pro-actieve wijze bewaakt.  

 

 

 

 

Wist u dat? Nieuws Getuigenissen Vacatures FAQ